Skip to content

ברכת יו”ר המועצה הישראלית לקולנוע

פסטיבל הקולנוע היהודי “עין יהודית” המתקיים באשקלון זו השנה הרביעית הוא חלק חשוב ואינטגראלי בחיי התרבות באשקלון. הקולנוע היהודי מאפשר לנו להשקיף אל ההוויה היהודית מזוויות שונות, תוך התבוננות על עדות ותרבויות יהודיות בארץ ובעולם.

הפסטיבל חושף את הרבדים הרבים של התרבות היהודית כפי שהתפתחה לאורך שנים רבות בקהיליות שונות בעולם. תרבות יהודית זו מגלה בפנינו עושר עצום של תפיסות עולם.

החוויה הקולנועית מאפשרת לנו לקיים דיאלוג – רציונאלי אך גם רגשי – עם יצירות אשר עוסקות בתרבות היהודית. היצירה הקולנועית, העלילתית והתיעודית מפרה אותנו מהבחינה התרבותית ויש לה מקום חשוב בקשר בינינו כאן לעם היהודי בעולם.

אני מברך את היוצרים, המציגים וכל באי הפסטיבל ומאחל לכולם צפייה מהנה.

בברכה,
מיכה חריש
יו”ר המועצה הישראלית לקולנוע