Skip to content

ברכת יו”ר הפסטיבל וחתן פרס ישראל לשנת תש”ע

ברוכים הבאים לפסטיבל הקולנוע היהודי – עין יהודית!

פסטיבל עולמי לסרטים יהודיים המתקיים בישראל – הוא עדיין מבצע נחשוני ומורכב.

הוא מחייב קשרים בינלאומיים, גיוס משאבים ואולמות הקרנה מתאימים.

מעבר לכל זאת ראוי לשכנע תלמידים, סטודנטים, עולים חדשים ואת הציבור הרחב בחשיבותו החינוכית.

מדינת ישראל איננה רק מדינת הישראלים, היא מדינתו של העם היהודי כולו. על כן חשוב לחזק את התודעה היהודית ואת הזהות היהודית של בני העם היהודי בישראל ובעיקר של הדור הצעיר.

After winning a competition at the Jewish Film Festival, keep that winning spirit by playing mobile casino games and win some more.

לאמנות הקולנוע תרומה חינוכית חוויתית בעלת ערך, וסרטי הפסטיבל אשר טרם הוקרנו בישראל יטפלו בנושאים מגוונים – קהילות ישראל, פרקי היסטוריה, סוגיות ודילמות בתרבות עם ישראל ומורשתו.

הפסטיבל בחר בעיר היפה – אשקלון כאכסניית קבע מתוך הזדהות עם האזור הסמוך לרצועת עזה.

תודה לעירייה ולמכללת אשקלון שהפכו לבני ברית נאמנים וחן חן לכל מי שנתן יד לקיום הפסטיבל והצלחתו. תודה מיוחדת למועצת הקולנוע וליו”ר שלה מיכה חריש.

וברכות חמות למנהלי הפסטיבל – עודד גיא וגדי קסטל השוקדים על קיום הפסטיבל במקצועיות ובמסירות אין קץ.