Skip to content

Monthly Archives: November 2005

רכישת כרטיסים

כרטיסים והזמנות

לערב הפתיחה בהיכל התרבות אשקלון : 08-6718777

מחיר לכרטיס 50 ₪

מחיר למנויי היכל התרבות 45 ₪

להקרנות סרטי הפסטיבל ואירועיו [כולל ערב הנעילה וחלוקת הפרסים]

במרכז הכנסים הבינלאומי במכללה האקדמית אשקלון: 08-6789246

מחירון כרטיסים:

מחיר לכרטיס: 25 ₪

מחיר לכרטיס בקבוצה [מעל 10 אנשים]: 15 ₪

מחיר לאירוע ערב:  50 ₪

מחיר למנויי מרכז הכנסים הבינלאומי 45 ₪

הנחות:

סטודנטים, תלמידים וגימלאים: 15 ₪

מחיר לכרטיס בקבוצה [מעל 10 אנשים]: 15 ₪

מבצע למחזיקי כרטיס לאומי קארד:

כרטיס שני בחצי מחיר (4 כרטיסים לכל היותר)