מדוע שלום בית חשוב ביהדות?

שלום בית

אחת מאבני היסוד החשובות בחברה היהודית היא המשפחה. רבות מן המצוות והאיסורים הקיימים מתייחסים לחיי המשפחה, חיי הנישואין והיחסים בין בני הבית זה עם זה. גם במשפחות הכי אוהבות ומקיימות מצוות, לעיתים, צצות להן בעיות. אלו יכולות להיות בעיות שהמקור שלהן בכל מיני סוגים או רקעים – החל מבעיות פיננסיות, דרך בעיות עם אחד הבנים […]