לא רק רוטב: המגזר הדתי יוצא לרקוד סלסה

סלסה לדתיים

הציבור הדתי לאומי הוא קבוצה שמצמיחה ממנה אנשים ונשים שמובילים את החברה הישראלית, כל אחד ואחת בתחומם: באקדמיה, במדעים, בתרבות, ביזמות, בצבא, בפוליטיקה, בחינוך ובכל תחום אחר. המגזר הדתי מעורה בכל מקום ומשלב בצורה היפה ביותר בין חיים של עשייה לחיי רוח וקיום מצוות. מקומו של אותו ציבור איננו נפקד גם מפעילויות הפנאי המקובלות על […]