מדוע שלום בית חשוב ביהדות?

שלום בית

אחת מאבני היסוד החשובות בחברה היהודית היא המשפחה. רבות מן המצוות והאיסורים הקיימים מתייחסים לחיי המשפחה, חיי הנישואין והיחסים בין בני הבית זה עם זה. גם במשפחות הכי אוהבות ומקיימות מצוות, לעיתים, צצות להן בעיות. אלו יכולות להיות בעיות שהמקור שלהן בכל מיני סוגים או רקעים – החל מבעיות פיננסיות, דרך בעיות עם אחד הבנים או הבנות וכלה אפילו בבעיות בחיי האישות. היהדות מצווה על בני הזוג לחתור תמיד ולהגיע לשלום בית. בעיות, תמיד יהיו, ומי שידע להתמודד איתן יזכה לצלוח בשמחה ובסיפוק את חיי הנישואין.

שלום בית בראי היהדות

היהדות רואה בנישואין דבר מקודש. את הנישואין עורכים בקידוש האישה מול עדים המכירים את שני בני הזוג. המעמד הזה מערב את המשפחה באירוע המרכזי והמכונן בחיי כל איש וכל אישה יהודים. בנישואין קיימת גם השכינה ולכן יש לקחת אותם ברצינות ולשמור עליהם בדרכים שונות. על המאמץ לשמור את חיי הנישואין אנחנו נתוגמל הן בעולם הזה והן בעולם הבא. השגה של כבוד בין בני הזוג הוא המפתח למשפחה מתפקדת. המאמץ להגיע לזה נקרא ביהדות 'שלום בית'. הנה כמה התייחסויות מהמקורות באשר לחשיבות הדתית והסימבולית של שלום הבית.

שלום בית

כל התורה על רגל אחת

הלל הזקן ניסה פעם לסכם 'את כל התורה על רגל אחת' ואמר שיסודה על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך". רבי עקיבא אמר על הפסוק "זה כלל גדול בתורה". חכמינו ז"ל אמרו שכל אדם, כל גבר, מצווה על "ואהבת לרעך" ואף ציווי זה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. מכאן נובע הצורך של הזוג להיפגש טרם חתונתם, בכדי שילמדו לחבב או לאהוב זה את זו. בניגוד לדעה שרווחת לעיתים, בני הזוג המיועדים לחתונה מצווים על מפגשים, בהתאם למותר, בכדי לשמור על הנישואין העתידיים שלהם ולחיות בשלום בית.

חטא האדם הקדמון יצר פירוד ומכאן שזהו המעשה הגרוע ביותר. אדם וחווה שכנו בגן עדן כאשר זיווגם הועמד על כנו בידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הפירוד שלהם הולך למעשה נגד פעולה קדושה זו ומכאן הקדושה בזוגיות והמצווה לשמור על שלום הבית.

בהמשך הספר, אנחנו פוגשים עוד זוג, את שרה ואברהם. הם עזבו את מקום הולדתם, את משפחתם וצייתו לציווי האלוהי להגיע לארץ הקודש. שרה ואברהם נודדים יחדיו מתמודדים כאיש אחד עם הסכנות הרבות. עליהם נכתב "ודבק באישתו והיו לבשר אחד". רואים אנו אם כן שעם ישראל כולו הגיח מברית קדושה בין גבר לאישה, ברית הנישואים ושהיו אלו שניהם שהצליחו להתמודד עם הקשיים שבנדודים לארץ ישראל ואחר כך למצרים.

כאשר אלוקים ציווה על אברהם את עקידת בנו יצחק, הוא לא הנחה אותו בדיוק אל ההר המיועד. מסופר לנו שאברהם הבחין ב'ענן קשור על ההר' וידע ששם נמצאת השכינה. וכיצד ידע שזהו סימן השכינה? מכיוון שראה את אותו סימן של 'ענן קשור' באוהל של שרה. מכאן אנחנו למדים שהשכינה הייתה מצויה היכן שהייתה שרה והזוגיות שלה עם אברהם.

 

'שלום בית' אם כן, הוא לא רק מושג לרעיון הפרקטי של פשרות כאלו או אחרות אלא ממש הכרח בהגעה של אדם לקדושה.