מוות ביהדות: מנהגי קבורה בעידן המודרני

מצבות

אחד הרגעים המשמעותיים ביותר בכל חברה אנושית הוא מוות של אדם. ביהדות קיימים מנהגים מדוקדקים בקשר לטיפול בגופת אדם שנפטר, קבורתו והתקופה שלאחר מכן. מנהגים אלו מקורם עוד בימי קדם. היהדות ייחודית בכך שהקבורה מתבצעת בסמיכות למוות, ככל שהדבר מתאפשר. גם מנהגי השבעה אינם מקובלים בדתות אחרות. בואו נסקור את מנהגי הקבורה ביהדות, את הייחוד […]

סיפורו המרתק של הרב שלמה זלמן צורף

הרב שלמה זלמן צורף

חייו של ראב"ז, רבי אברהם שלמה זלמן, התחילו בזמנים אחרים לחלוטין, ב1786 ולמרות שהגיע אל מותו עוד לפני הולדתו של בנימין זאב הרצל, ניתן בהחלט לכנותו ציוני. את השם 'צורף' קיבל בקושטא שהיא קונסטנטינופול או איסטנבול של היום, בעת שהמתין כמה חדשים לאניה שתיקח אותו ואת משפחתו לארץ הקודש. רב שלמה זלמן היה נחוש להגיע […]